Reservasjon

Reservasjonsbeløp ved betaling med bank- eller kredittkort

 

best stasjon forside 1 1

 

Reservasjonsbeløp ved betaling med bank- eller kredittkort

 

Når du betaler med kort vil banken din reservere 2000 kroner fra kortet ditt før du starter tankingen. Når tankingen er avsluttet, vil det eksakte beløpet du har tanket for bli belastet kortet, og reservasjonen vil bli fjernet.

Dersom kortet ikke har dekning for reservasjonsbeløpet på 2000 kroner, vil disponibelt beløp reserveres og du vil kunne fylle for inntil det disponible beløpet.

Eksempel: Dersom kortet bare har dekning for 900 kroner, vil dette beløpet reserveres og du vil kunne fylle inntil du har nådd 900 kroner.

Pumpen vil stoppe når du har fylt for 2000 kroner, selv om tanken ikke er full. Du må da starte tanking på nytt dersom du ønsker mer drivstoff.

Dersom du betaler med Circle K app, kan du selv velge reservasjonsbeløp i appen. Merk at det selvvalgte reservasjonsbeløpet i appen kun vil gjelde ved betaling i app. Når du betaler med kort på pumpa vil reservasjonsbeløpet være på 2000 kroner uavhengig av hva du har valgt i appen.

Reservasjonsbeløpet for kortbetaling vil i fremtiden kunne endres opp eller ned, avhengig av prisutviklingen på drivstoff.

Dersom du har ytterligere spørsmål om reservasjonsbeløp, kontakt oss på 22 55 18 90.

 

ENGLISH – Reservation amount when paying with bank- or credit card

 

Reservation amount when paying with bank- or credit card If you choose to pay by card at the pump, the card issuer will reserve NOK 2000 from your card before you start fueling. Your card will be charged with the exact amount of your fueling as soon as you have completed the fueling. The reserved amount will then be removed.

If your card does not have sufficient balance to cover NOK 2000, available balance will be reserved. You can then fuel until you have reached available balance. For example: If available balance is NOK 900, then this amount will be reserved. You can then fuel until you have reached NOK 900.

The pump will stop at NOK 2000 even if your tank is not full. If you wish to purchase more fuel after that, you will have to start over again. The reservation amount for paying with card can be adjusted in the future, depending on the price for fuel. Current reservation amount will always be updated at this web page.
If you have any further questions, please call customer service at 22 55 18 90.