Drivstoff

PRODUKTINFORMASJON BENSIN OG DIESELPRODUKTER

 

best odda

BENSIN 95

På våre stasjoner finner man Bensin 95 som er et kvalitetsprodukt som inneholder additiv som reduserer drivstofforbruket og motvirker avleiringer i motoren.

Det er innblandet inntil 10 % bioetanol basert på fornybare råvarer, og dette gir redusert utslipp av CO2 og andre skadelige miljøgasser.

10 % bioetanolinnblanding i bensin 95 oktan er en produktstandard NS-EN 228 som har vært brukt i Europa i mange år, og kan anvendes i alle motorer som er godkjent for 95 oktan og innblanding av inntil 10 % bioetanol.

Alle bensinbiler produsert fra og med 2011, og ca. 95% av alle bensinbiler produsert mellom 2002 og 2011 er godkjent for å bruke bensin tilsatt inntil 10 prosent bioetanol.

Svært mange bensinbiler fra før 2002 er også godkjent for E10.

 

e10 a3

Sjekk om din motor er godkjent for bruk av E10 i instruksjonsboken, hos din forhandler eller på ditt serviceverksted hvis du er usikker. Finner du et klistremerke med E10 i nærheten av tankpåfyllingen kan du være sikker på at din motor er godkjent for E10.

Her er link til tabell som viser godkjenninger av personbiler for Bensin 95: ACEA liste E10

 

drone odda (c)sabelmedia (c)dag skorstol 6

 

ALKYLATBENSIN – HAGEMASKINER

For hagemaskiner anbefaler vi å sjekke om motoren er godkjent for E10. Er den det kan du bruke standard Bensin 95.

Vi anbefaler gjerne å bruke Alkylatbensin på hagemaskiner da denne har mindre skadelig utslipp av gasser fra eksos som er farlige å puste inn, og er dermed mindre skadelig for helsa.

Alkylatbensin har en annen produksjonsmetode enn tradisjonell bensin og gir meget ren forbrenning, noe som er svært bra for hagemaskiner.

Alkylatbensin tåler i tillegg lang lagringstid, noe som er bra ved sesonglagring.

Kjøpes på kanne hos våre forhandlere for både totaktsmotorer (2T) og firetaktsmotorer (4T).

DIESEL

Diesel er et produkt som inneholder additiv som reduserer drivstofforbruket og motvirker avleiringer i motoren, samtidig som lavt svovelinnhold gjør produktet er utmerket til bruk i kjøretøy med partikkelfiltre og katalysatorer.

Diesel gir vesentlig reduserte CO2 utslipp og andre klimagasser i forhold til diesel uten biotilsetning.

Produktet er innblandet inntil 7 % tradisjonell biodiesel i tillegg til en vesentlig andel med fornybar biodiesel HVO. Bioinnblanding i Diesel er palmeoljefri.

Alle veibaserte dieseldrevne kjøretøy kan bruke Diesel, spesifikasjonen EN-590 er oppfylt.

Kuldeegenskap endres i forhold til sesongtemperatur.

 

dsc04932

 

ANLEGGSDIESEL

Anleggsdiesel er et produkt som inneholder additiv som reduserer drivstofforbruket og motvirker avleiringer i motoren, samtidig som lavt svovelinnhold gjør produktet er utmerket til bruk i motorer med partikkelfiltre og katalysatorer.

Anleggsdiesel gir reduksjon i CO2 utslipp og andre klimagasser i forhold til diesel uten biotilsetning.

Produktet er innblandet inntil 10 % fornybar palmeoljefri biodiesel HVO som gir redusert CO2 utslipp og andre klimagasser i forhold til anleggsdiesel uten biotilsetning.

Det er kun kjøretøy som ikke benyttes på vei, stasjonære anlegg eller maskiner som skal benytte Anleggsdiesel, produktet som har sporingsfarge. Spesifikasjonen EN-590 er oppfylt.

Båt- og marinemotorer benytter også Anleggsdiesel.

Kuldeegenskap endres i forhold til sesongtemperatur.

AdBlue

AdBlue er en løsning for å fjerne utslipp av nitrogenoksid (NOx) fra dieselmotorer ved hjelp av katalysatorteknologi. Her omdannes skadelige utslipp i eksosen til vanndamp og nitrogen, som er naturlige bestanddeler i luften vi omgir oss med.