SALGSBETINGELSER FOR BRUK AV BEST BILVASK APP 

best stasjoner stock 0756

Betaling:Det tilbys sikker betaling med bank- og kredittkort i APPen.Utsalgssted:Utsalgssted fremkommer ved valg av lokasjon i APPen.

Kontaktinfo: post@beststasjon.no.

Kjøper:Personen som er registrert som kjøper i APPen.Priser og merverdiavgift:Alle priser er i Norske Kroner (NOK) og inklusive merverdiavgift.Frakt:Alle kjøp gjennomføres lokalt på stedet. Frakt er derfor ikke relevant.Betalingsvilkår:Du kan benytte bank- og kredittkort når du kjøper bilvask i vår APP. Alle kjøp av singelvask og / eller abonnement forhåndsbetales.Personopplysninger:Selger behandler persondata ifølge lov om personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller koblet med andre eksterne register. Vi vil ikke selge eller videreformidle personopplysninger.Avbestilling:Det gis ingen refusjon ved kansellering og / eller gjenstående periode på abonnement. Avbestilling må gjøres senest dagen før betaling for ny periode.

Reklamasjon:Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi selger skriftlig melding (e-post eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. Selger vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (Forbrukerkjøpsloven).Uavhentede varer:Vask som ikke blir benyttet vil ikke bli refundert.